เปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับบุคลากรใหม่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง