ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา และเข้ารับพรจากพระเดชพระคุณท่าน