ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อถาวร ตุลยนิษกะ บิดานายภรภัทร (แจ็ค) ตุลยนิษกะ