เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง