พ.ต.ท.เสถียร เผ่าน้อย สวป.สภ.กันตัง และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง