เข้าเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์ การประชุมโครงการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558