จัดพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗