ร่วมพิธีทอดผ้าป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา