ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ การปฏิบัติงานกับอัตลักษณ์บัณฑิต