ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ในโอกาสนี้ชาว TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรังได้ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณกับท่านแรงงานจังหวัดตรัง ร.อ.กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดตรัง