เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้าน บริหารจัดการสำหรับผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก