ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557