ร่วมสำรวจสถานที่เกิดไฟไหม้ขึ้นที่บริเวณหอพักนักศึกษาหญิง เบื้องต้นคาดว่า เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร