ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558