สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม) จำนวน 1 หลัง