พิธีสมโภชเทียนพรรษาเนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน