ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 ณ วัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง