ร่วมงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558