ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองที่จะมารายงานตัวเข้าศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558