ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยุคใหม่ ปีงบประมาณ 2558