ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558