ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและพบปะนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558