ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี 2558