เข้าร่วมประชุม คณะทำงานดำเนินการและจัดทำรายละเอียด กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อบันทึกลงหนังสือ Guinness World Records