ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องวินัยความปลอดภัยในการทำงานกับการสร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการทำงาน