ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยุคใหม่ ปีงบประมาณ 2558