ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของคณะสงฆ์หนใต้ 14 จังหวัดภาคใต้ มาเลเซีย ข้าราชการ และประชาชน ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558