เป็นประธานการประชุม บุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทันตกรรม