ร่วมพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชน จังหวัดตรัง "สร้างดาวเด่น เป็นคนดี" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2558