เป็นประธานเปิดกิจกรรม " หัวใจเดียวกัน สานสัมพันธ์ คน TO BE "