ความคืบหน้า ในการก่อสร้าง อาคารเรียนและหอพัก ตึก 6 ชั้นวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและผู้บริหารวิทยาลัย