สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานที่ประกอบอาหาร ร่วมกับวิศวกรก่อสร้าง จากห้างหุ้นส่วนจำกัดสว่างก่อสร้าง เพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบอาหารภายในบริเวณหอพักนักศึกษา