ติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานจัดทำรายละเอียด กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อบันทึกลงหนังสือ Guinness World Records