ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการเเละวิจัยผ่าน video conference กับ College of Public Health มหาวิทยาลัยเเห่งชาติฟิลิปปินส์