นำคณะนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าคาราวะและขอพรจากท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์