เข้าร่วมงานอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในอาหาร สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารร่ม อาหารแผงลอยตลาดนัดย่านถนนรื่นรมย์(เซ็นเตอร์พ๊อย) จังหวัดตรัง