ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ ผู้ต้องขังกับสังคม "ขอโอกาสทำความดี เทิดไท้ราชินี และแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558