เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ถึงความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค ในการก่อสร้าง อาคารเรียนและหอพัก ตึก 6 ชั้น