ร่วมต้อนรับท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ,นางสุนทรี สังข์อยุทธ์ และนายสุรพันธ์ สุวรรณโณ บรรณารักษ์ชำนาญการ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารายวิชา ตรังศึกษา ( Trang Studies)