เป็นประธานการประชุม ลูกจ้างภาคสนาม และแม่บ้านจากบริษัทสมานกุลคลีนการ์ด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับทำความสะอาดของวิทยาลัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการมีวิถีชีวิตประจำวันเพื่อเป็นแบบอย่างและชี้นำสังคม เช่น การใส่หมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค)