ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติบรรยายพิเศษภาพรวมของการศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาอนามัยชุมชน เพื่อนำเข้าสู่การเรียนการสอนวิชา "อนามัยชุมชน"