อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก