เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมี ครูใหญ่ ครูตำรวจตระเวนชายแดน และนักเรียนให้การต้อนรับในครั้งนี้ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธ