พบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558