รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม หมู่ที่ 10 บ้านสะพานไทร ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันที่ 27 สิงหาคม 2556