เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ณ ลานพระราชบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง