ร่วมพิธีเปิดงาน " มหกรรมผ้าไทย และวันยางพารา จังหวัดตรัง ประจำปี 2558" โดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน