ประชุมสรุปกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง อาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม)