ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศุภาภิลัย วิโรจน์จริยากร อาจารย์ประจำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง