ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติ ปลุกจิตสำนึก ต้านภัยยาเสพติด โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตังเป็นประธานในพิธี